Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zespół genetyki ewolucyjnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Monika Opałek

doktorantka

pokój 2.2.3

tel. +48 12 664 5137

email: monika.opalek@doctoral.uj.edu.pl

ORCID

Google Scholar

Zainteresowania naukowe

Jestem zainteresowana różnicowaniem fenotypowym w klonalnych populacjach mikroorganizmów w różnych kontekstach ekologicznych i ewolucyjnych. W mojej pracy wykorzystuję organizm modelowy drożdże piekarskie Saccharomyces cerevisiae.

W ramach pracy doktorskiej badam stan spoczynku (ang. quiescence), w szczególności jego istotność dla przeżywalności (ang. survival) oraz dostosowania (ang. fitness) głodzonych populacji drożdży.

Wykształcenie

Studia III stopnia | 2018 - obecnie
ATUT Phd Programme in Biology
Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
Promotorki: dr hab. Dominika Włoch-Salamon, dr Bogna Smug

Studia II stopnia | 2015 - 2018 | Ukończone z wyróżnieniem
Biologia
Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
Promotorka: dr hab. Dominika Włoch-Salamon
Praca Magisterska: 2018, Opalek, M., Znaczenie komórek spoczynkowych (G0) w oporności populacji drożdży na fungicydy

Studia I stopnia | 2012 - 2015
Biologia
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
Promotor: prof. Szczepan Biliński
Praca Licencjacka: 2015, Opalek, M., Powstawanie plazmy płciowej w oocytach owadów