Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zespół genetyki ewolucyjnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dominika Włoch-Salamon

adiunkt z dr hab.

adiunkt z dr hab.

pokój 2.2.2

tel. +48 12 664 5135

email: dominika.wloch-salamon@uj.edu.pl

ORCID

Google Scholar

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania badawcze obejmują: genetykę, mikrobiologię, ewolucję eksperymentalną oraz socjobiologię. Ulubionym i najczęściej używanym przeze mnie organizmem doświadczalnym są drożdże Saccharomyces cerevisiae: szczepy laboratoryjne, izolowane z naturalnych populacji oraz toksyczne (produkujące toksyny).

Ewolucja eksperymentalna: użycie eukariotycznych drożdży w doświadczeniach daje możliwość obserwacji zmian organizmów adoptujących się nowych warunków, w skali czasowej dostępnej dla badacza. Na tej podstawie można wyjaśniać ogólne mechanizmy zachodzące w otaczającym nas świecie np. tempo oraz współdziałanie mutacji.

Zachowania socjalne mikroorganizmów: klonalne populacje mikroorganizmów wykazują pewne zachowania (np. specjalizację funkcji komórek w kolonii) pozwalające na traktowanie ich analogicznie do organizmów wielokomórkowych. Produkcja toksyn drożdżowych skierowanych przeciwko konkurentom (osobnikom z innej populacji) jest przykładem zachowania złośliwego (obniżającego dostosowanie komórek produkujących toksynę), które jednak przynosi korzyść dla pozostałych osobników w populacji.

Zróżnicowanie fenotypowe głodzonych populacji drożdży, obecność komórek spoczynkowych, podział pracy w kolonii drożdży: Drożdże Saccharomyces cerevisiae są dobrze przystosowane do wyczuwania i dostosowywania metabolizmu komórkowego do wahań dostępności składników odżywczych. W obecności wystarczającej ilości składników odżywczych komórki drożdży ciągle się dzielą – rozmnażają wegetatywnie. W warunkach spadku dostępności pokarmu haploidalna, klonalna populacja różnicuje się i ~75% komórek zamienia się w komórki spoczynkowe (S), a pozostałe 25% zostaje komórkami nie spoczynkowymi (NS). Organizacja wewnętrznych struktur komórkowych i genomu komórek S różni się znacznie od komórek NS. Najbardziej znaczącą właściwością ewolucyjną komórek S drożdży jest ich zdolność do utrzymania żywotności przez długie okresy czasu podczas fazy zatrzymania wzrostu, a następnie wznowienia podziałów mitotycznych po przywróceniu warunków korzystnych dla wzrostu. Dzięki tym właściwościom komórki S są modelem komórek G0 wyższych Eucaryota.

Projekty:

2018-2023: Znaczenie ewolucyjne i podstawy genetyczne stanu spoczynku (G0) głodzonych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae. NCN nr 2017/25/B/NZ8/01035

2011-2015: Metaboliczne, populacyjne i genetyczne determinanty przeżywalności głodzonych komórek drożdży jako modelu eukariotycznej fazy G0. NCN nr 2011/01/M/NZ8/01031