Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zespół genetyki ewolucyjnej

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty realizowane w ZGE

 • 2023-: Regulacja ekspresji genów, optymalny poziom ekspresji i ewolucja dominacji. Kierownik projektu dr hab. Katarzyna Tomala, NCN nr DEC-2022/47/B/NZ8/00537
 • 2018-2023: Całogenowa analiza czynników stymulujących powstawanie jednorazowych kompleksowych destabilizacji chromosomów w mitotycznie dzielących się diploidalnych komórkach Saccharomyceas cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, NCN nr 2017/25/B/NZ2/01036
 • 2018-2023: Znaczenie ewolucyjne i podstawy genetyczne stanu spoczynku (G0) głodzonych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu dr hab. Dominika Włoch-Salamon, NCN nr 2017/25/B/NZ8/01035 WYNIKI PROJEKTU
 • 2015-2018: Eksperymentalna analiza roli doboru pozytywnego w ewolucji białek u drożdży. Kierownik projektu dr Katarzyna Tomala, NCN nr 2014/13/B/NZ8/04668
 • 2014-2017: Wpływ nadekspresji genów na komponenty dostosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, NCN nr 2013/11/B/NZ2/00122
 • 2011-2015: Metaboliczne, populacyjne i genetyczne determinanty przeżywalności głodzonych komórek drożdży jako modelu eukariotycznej fazy G0. Kierownik projektu dr hab. Dominika Włoch-Salamon, NCN nr 2011/01/M/NZ8/01031
 • 2011-2014: Wpływ niestabilnych białek na dostosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae, modelowych komórek eukariotycznych. Kierownik projektu dr Katarzyna Tomala, NCN nr 2011/01/B/NZ8/00042
 • 2011-2013: Zastosowanie metod genomiki funkcjonalnej do badania genetycznych podstaw długowiecznosci drożdży Saccharomyces cerevisiae w warunkach głodzenia. Kierownik projektu dr Agnieszka Marek, NCN nr 2011/01/N/NZ2/00024
 • 2009-2012: Metaboliczna strategia wzrostu i przeżywania jako czynnik kształtujący interakcje genetyczne i środowiskowe u Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, MNiSzW nr N N303 3970 36
 • 2008-2011: Patterns of genetic interactions under growth, stress, and starvation in Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, FNP
 • 2007-2009: Wpływ białek opiekuńczych systemu RAC-Ssb na poziom komórkowy i aktywność in vivo białek niestabilnych termicznie u drożdży Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, MNiSzW nr 301 076 32/2840
 • 2006-2009: Rola interakcji między mutacjami szkodliwymi w kształtowaniu obciążenia genetycznego: test empiryczny wykorzystujący metody genomiki funkcjonalnej Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, MEiN nr 2 P04C 063 30
 • 2004-2006: Poszukiwanie adaptatywnych delecji genów jako nowy aspekt badań genomiki funkcjonalnej drożdży Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, MNiI nr 2 P04A 074 26
 • 2002-2005: Wpływ mutacji spontanicznych na cechy ilościowe na przykładzie eksperymentalnych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof  dr hab. Ryszard Korona, KBN nr 3 P04C 060 22
 • 2001-2004: Genetic and functional determinants of the mutational load: case study with the yeast Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, Wellcome Trust for European Interlaboratory Collaboration, Contract No 066091/Z/01/Z
 • 1998-2001: The impact of mildly deleterious mutations on organism's fitness: an experimental study with yeast. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, The Wellcome Trust Collaborative Research Initiative Grant, Contract No 055070/Z/98/Z
 • 1997-2000: Ewolucyjne znaczenie mutacji umiarkowanie szkodliwych na przykładzie eksperymentalnych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, KBN nr 6 P04C 001 13
 • 1994-1997: Genetyczne i populacyjne determinanty degradacji substancji tksycznych przez mikroorganizmy na przykładzie eksperymentalnej ewolucji bakterii glebowych Commamonas sp.. Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Korona, KBN nr 6 P205 070 06